Beran 21. března – 20. dubna

Beran  „Já jsem“ – lahvička č. 40 – červená/zlatá

Zvěrokruh začíná znamením Berana – první jarní dny umožňují setí semínek do země a malé semínko musí vynaložit nesmírnou sílu a životaschopnost -doslova a do písmene bojuje o přežití, aby prorazilo zemí, vzklíčilo a pak se  zhluboka nadechlo a ohřálo ve slunečním paprsku – TO JE BERAN. Aktivní jangová mužská energie, nasměrovaná na jedno jediné – zrození.

Beran nemá žádné zkušenosti – nikdo před ním nejde, nemá se koho zeptat, vede ho jeho vlastní touha, intuice a čisté nadšení.  Vše co zažívá je poprvé, z Berana čiší až dětská nevinnost. Jeho energie je přímá, jasná, čistá. Pokud se setkáme s Beranem, můžeme se nechat nakazit jeho entuziasmem, můžeme se setkat s jeho tvrdohlavostí, umanutostí a egoismem, ale můžeme si být jisti, že je to On – průzračný, čistý. Je takový jaký je, také lahvička k tomuto znamení se jmenuje „Já jsem“. Nehraje žádné hry, je mu jedno, co si o něm kdo myslí, jak ho vnímá, on sám se s nikým neporovnává – on je první :). A jestli s tím máme problém, tak je to náš problém, ne jeho… :D.

Proto se může stát, že zažíváme při setkání s tímto „božím bojovníkem“ rozporuplné pocity, od radostného nadšení až po jisté obavy, protože nikdy nevíme, co ho napadne. Je okamžitým realizátorem svých myšlenek, dá se říci, že konání a myšlení probíhá paralerně. Na druhou stranu si můžeme být jistí, že se od Berana můžeme dočkat jen fair-play jednání a chování, které zahrnuje celou škálu od neodolatelného po strašlivé. Máme dvě možnosti, Berana můžeme milovat nebo nemilovat, ale těžko můžeme jeho dynamickou energii ignorovat. Je jedinečným a prvním zástupcem, který ostatním znamením ve Zvěrokruhu klestí Cestu. Jestli je si toho vědom? Ani nevím, každopádně jestli ano, je mu to jedno. Je tak zaujat svou rolí průkopníka, bojovníka, vůdce, že nemá čas se zabývat nějakými rozbory svého chování a jednání.

Kombinace červená se zlatou je výzvou pro Berana – pokud svou červenou intenzivní energii propojí se zlatou (barvou vědomé moudrosti vycházející z nitra), bude pro něj jednodušší propojit idealismus s konáním. Z rebela se stane bojovník, moudrý, spolehlivý a vytrvalý.

Rubriky: Aura-soma a znamení Zvěrokruhu | Napsat komentář

Lahvička č. 1 – Tělesná první pomoc – modrá/tmavě purpurová – magenta

Každá lahvička působí na různých rovinách – fyzické, mentální, emocionální a spirituální. Záleží na nás, s jakým záměrem začneme lahvičku používat, sice postupně zasáhne všechny zmíněné roviny, ale zadání je prvořadé. Aura-Soma je neinvazivní terapie a nejde tam, kam si nepřejeme nebo nejsme připraveni jít. Jedna z lahviček, která má velmi silné účinky na fyzické tělo je lahvička „Tělesné první pomoci“, svůj potenciál představuje již v samotném názvu. Tuto lahvičku bych s klidem doporučila jako základní výbavu domácí lékárničky. Její působení je velmi široké. Je nepřekonatelným pomocníkem na jakákoli drobná poranění, dokáže velmi rychle hojit odřeniny. Mám zkušenost a již několikrát jsem viděla na vlastní oči, že odřeniny a to dokonce na poměrně velkých plochách,se  po ošetření lahvičkou číslo jedna až zázračně hojí, bez jakýchkoli následků na kůži. Též spáleniny, řezná poranění a další drobné i větší nehody na fyzickém těle dokáže lahvička velmi rychle, ale skutečně velmi rychle zahojit.

Pokud chcete lahvičku Tělesné pomoci používat jako první pomoc, tak jak jsem výše popsala, je možné si jí pořídit v plastovém obalu.

 

Rubriky: Lahvičky Aura-Soma | Napsat komentář

Růžová

Nejněžnější barva spektra, červená prosvětlená bílým světlem, ale nemá název světle červená, je to růžová, už to vypovídá o jedinečných kvalitách této barvy.

Je velmi zranitelná napohled, křehká, přisuzujeme tuto barvu především kojencům a to ještě ženského pohlaví. Přesto i v této barvě, ostatně jako v každé je ukryt paradox, který nám pomůže tuto barvu a zároveň i kvalitu poznat v celé šíři, abychom našli v ní i v sobě celistvý pohled.

Růžová uvnitř své nejněžnější krásy totiž skrývá neobyčejnou pevnost a sílu, která však není fyzického rázu, spíše se jedná o hloubku lásky – bezpodmínečné lásky, o které se sice mluví, ale ne každý je schopen takto procítit kvalitu růžové. Bezpodmínečná láska – je opravdu láska bez PODMÍNEK. To znamená že miluji pro lásku samu, nepřivlastňuji si objekt mé lásky ani fyzicky ani emocionálně. Říká se, že mateřská láska je takovýmto druhem lásky, ale ne vždy je to pravda, vždyť i svým dětem často klademe podmínky, tak a tak se chovej, a za tím nevyslovené a pak Tě budu mít rád-a. Tak často svazujeme děti pupečními šňůrami z vděčnosti, kterou očekáváme, že by k nám měli cítit. Tato láska pak opravdu nemá kvalitu růžové.

Je náročné a někdy až bolestivé milovat bez očekávání, ale dokážeme-li se o kousek posunout k tomuto pohledu na lásku ke komukoli a k čemukoli, pak možná, pocítíme lehké chvění v oblasti srdeční čakry, kde v zeleném středu leží růžový drahokam.

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Červená

Začátek, Zrození, Život i Smrt – výzva, nejzákladnější instinkty, pudy, pohnutky.

Žít a přežít, zároveň barva oběti – Kristus /červená krev/.

Zemská energie v surovém stavu – je velice zemitá a hutná,.

Červená znázorňuje všechno co je primární, dá se říci primitivní, základní. Je to základ našeho bytí – červená je při našem zrození – příchodu na svět, červená je barva života.

Krev – je červená, barva lásky a vášně – k životu na zemi, smyslnost ve vztazích

Barva první pomoci – červený kříž /záchranné profese jsou červené/

Barva hrdinství, schopnosti člověka obětovat sám sebe, svůj život pro vyšší cíle a ideály.

Je velmi důležité vnímat barvy  jako celistvé – žádná barva není jen duchovní a jiná materiální – ve všech barvách je obsažen obojí aspekt.

Červená je mužská energie, zároveň uvnitř je aspekt ženský – růžová. Je to barva agresivní a expanzivní – avšak přijetím všech primárních pudů a instinktů naší bytosti, dochází k vášnivému zaujetí a schopnosti prožívat život zde na zemi.

Potíže s přijímáním červené barvy – prvopočáteční problémy při příchodu na tento svět vedou k postojům útěk nebo útok. Jsou to extrémní způsoby chování, jak se člověk vyrovnává s problémy. Střed je zastavit se a zůstat stát – zpříma se podívat výzvám života do očí. Tento postoj dokáže zastavit i divoké zvíře. Přijatá a zpracovaná agresivita vede k životnímu postoji – tzv.klidná síla

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Oranžová

Oranžová barva druhé čakry, sídlo pocitů – symbol vody.

Oranžová silná a emotivní barva – jak samy emoce. Poté co jsme se vypořádali se základním červeným tématem přežití a zajištění základních potřeb, přicházejí na řadu naše pocity a vztahy.

Oranžová je barva vztahů k okolí a ke sobě samotným, je to velice ženská barva, silná, agresivní – má schopnost pronikat velmi hluboko – nejvíce ze všech barev – asi to souvisí s centrem hara – životní síla.

Sami sebe posuzujeme podle kvality našich vztahů, ale to je omyl. Naše vztahy jsou odvislé od toho jaký vztah máme sami k sobě. Jestliže nemáme vztah sami se sebou nemůžeme navazovat kvalitní vztahy, navazujeme pak pouze vztahy založené na závislosti – jsme ochotni udělat cokoli, aby partner  (nejedná se jen o vztah muž -žena,ale jakýkoli vztah) nás ocenil, pak teprve jsme schopni ocenit sami sebe.

Oranžová v sobě skrývá nebezpečí – nejsme li vyrovnání sami se sebou, můžeme se ve vztahu ztratit, stáváme se součástí vztahu a ne vztah součástí nás.

Oranžová lahvička (v systému aura-somy  č. 26) – šoková lahvička je schopna dostat se velmi hluboko do našeho podvědomí – tam kde takzvaně zamrzly emoce v důsledku prožítí šoku z nesprávně vyváženého vztahu. Tato lahvička je schopna dostat se k hluboko uloženým traumatům vztahového charakteru – kdy jsme se ocitli v pozici, že jsme nemohli reagovat a bránit svou sebeúctu.

Oranžová je proto velmi silnou barvou, jelikož vztahy jsou okolo nás po celý život a je naším úkolem vztahy navazovat, pěstovat a zároveň neztrácet sami sebe a mít vždy svobodnou volbu, určit hranice vztahů (to je naše svobodná volba – nemusíme každého pustit do ložnice). Uvědomění si, že vztahy jsou různě úrovně a různé hloubky, vyvíjejí se – není to nic statického a neměnného – i v tom bývá problém, náš strach a úzkost připustit si, že se naše vztahy časem mění, stejně tak jako se měníme my – jako plynoucí voda.

Oranžová témata – hodně řeší ženy (i když i zde se situace obrací), jelikož se velice často nacházejí v podřízené roli, tzv. se obětují. Má to však i druhou stranu – jelikož energie musí být vyváženy – oběť se velice často stává manipulátorem – velmi těžko rozpoznatelná manipulace péčí – nejsem schopen pro sebe zajistit sebeúctu – naplňuji ji pouze tím, že sloužím, své potřeby naplňuji skrze naplňování potřeb druhých.

Vyrovnání oranžové barvy spočívá v kvalitním vztahu k sobě a k okolí – svobodné nezávislé vztahy, kde každý má možnost růstu a individuality a zároveň necítí svázanost a manipulaci ze strany druhého, svobodná volba jaké vztahy budu navazovat, na jak dlouho, právo na vznik a na ukončení vztahu bez pocitu viny a pocitu selhání sebe jako člověka.

Nezávislost oranžové – má kvalita není závislá na kvalitě mých vztahů. Přiznat si právo na omyl, na možnost chyby – a převzít plnou odpovědnost za sebe a za své vztahy.

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Korálová

Nejněžnější a nejzranitelnější energie lásky.

Korálová barva – energie lásky v nejupřímnějším slova smyslu. Mnohokrát ve svém životě jsme se s důvěrou otevřeli lásce a druhému člověku a mnohokrát jsme byli zrazeni, zraněni, podvedeni, naše křehká skořápka byla tímto narušena a důvěra a láska byla zraněna. Korálový člověk se proto zavřel do své ulity – skořápky, aby zachránil své zranitelné jádro. Přesto není šťasten, cítí se osamělý, sice v bezpečí, ale v bezpečí samoty.

Nemůžeme se nadechnout, nemůžeme tvořit, – bez lásky není tvořivosti. Co s tím? Můžeme zůstat takto zranění ve své samotě, ale co dál?

Máme možnost – je to velice těžké – stejně jako korálová barva najít lásku a důvěru pomaličku, nejprve sám k sobě, stát se sám sobě přítelem, sám sobě něžným partnerem, přijmout sebe sama se všemi svými slabostmi a  „prohřešky“ a pak se stane a může stát – zázrak lásky, přes lásku k sobě se můžeme rozhodnout otevřít a znovu začít důvěřovat a znovu začít milovat – a dovolit být milován.

V tom je moudrost korálové – je to VĚDOMÉ rozhodnutí – MILOVAT. Není to růžová – láska bezpodmínečná a v podstatě bez poznání bolesti. (jelikož je prvotní)

Je to láska – korálová, nazývána také moudrá láska. Je to odpuštění všemu a všeho, včetně sebe sama a opětovné nabytí důvěry a rozhodnutí se milovat.

Nevyřešená korálová energie – závislost – podobně jako o u oranžové, ale v intenzivnější formě – je tam více žluté, proto je tam také více strachu o sebe sama.

Korály – v přírodě jsou velice křehké bytosti – nemohou žít osamoceně, jsou velice náchylné, okamžité znečištění moře způsobuje úhyn korálů. Veliká vnímavost a citlivost až přecitlivělost pokud je korál nevyřešen.

Moudrá láska – přestože znám zradu – prožil jsem – rozhodl jsem se v lásce žít, protože bez lásky se žít nedá.

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Žlutá a zlatá

…tyto dvě barvy spolu úzce souvisejí…proto jsem se rozhodla zveřejnit je současně…

ŽLUTÁ

Žlutá je barva intelektu a poznání.

Souvisí s naší schopností ocenit sebe sama = sebehodnota. Umožňuje nám být tím, kým chceme, být tím, čím ve skutečnosti jsme, bez ohledu na mínění a úsudky ostatních.

 

Žlutá je barva jednoduchá, tak jednoduchá, jak by život a naše bytí v něm mohl být, kdybychom neměli strach.Strach z toho, že budeme-li sami sebou ve své jednoduchosti a jedinečnosti, nebude to pro naše okolí přijatelné.

Ve žluté je mnoho racionality a úvah. Můžeme se v našich myšlenkách a úvahách ztratit, budeme-li stále přemýšlet o tom, co si o nás myslí ostatní, ztratíme prostou radost ze života.

Na fyzické úrovni se nezpracovaná žlutá projeví jako trávicí potíže, potíže se strávením situací a událostí a také jako bolesti hlavy.

Ve žluté je vše jasné a logické, proto je to pro nás tak složité. Žlutá pokud je nezpracovaná, může způsobit, že se budeme stále přizpůsobovat svému okolí, požadavkům, jež na nás klade a nezbyde nám čas na vlastní život a na vlastní bytí.

Jelikož žlutá je barvou intelektu a myšlení, může (pokud je pro nás problémem) způsobovat, že se budeme cítit nedostateční, a proto budeme neustále zdokonalovat své znalosti – čtením, kursy, vzděláním, abychom si zajistiti úctu ostatních. Bojíme se, že bychom ve své prostotě – jednoduché žluté neobstáli.

Zpracovaná žlutá – jsem takový jaký jsem. Jasná, prostá, logicky uvažující bytost se schopností vcítit se do ostatních, ale stále si udržující vědomí sebe sama.

Mám právo na jasné odpovědi – ano,ne.Je o našich hranicích.Žlutá nám velmi pomáhá v sebeuvědomění a ve schopnosti si najít a obhájit své hranice.

Žlutá = archetyp Františka z Assisi, který vedl velice jednoduchý a prostý život v souladu se sebou samým a v souladu se všemi ostatními bytostmi.

ZLATÁ

Zlatá je barva intuitivní moudrosti.

Najít a procítiti v sobě zlatou barvu, je jako objevit zlatý poklad, dávnou moudrost našich předků. Není závislá na naší vzdělanosti, ale můžeme k ní přes vzdělanost dojít.

Jsou to naše nejhlubší intuitivní podněty, které nemůžeme racionálně podložit, nemůžeme je dokázat, ani nemusíme, jelikož my to prostě VÍME.

Je to hloubka našich zkušeností, neopakovatelných a nepřenosných, jelikož pochází z naší životní cesty a z cesty našich předků.

Je to zlaté jádro v nás, které nás provází od věků.

Je to naše vnitřní síla, síla moudrosti.

Strach, který nám brání tento poklad vynést na světlo boží, je jiný než žlutý strach.Ve žluté  víme čeho se bojíme.Ve zlaté je to iracionální úzkost, kterou neumíme uchopit,neumíme jí pojmenovat.

Je to existenciální úzkost, jelikož souvisí s naší cestou k Bohu, jež je pro každého z nás zcela individuální a výjimečná, proto jsme na ní zcela sami a opuštění.

Zlatý konflikt souvisí s pocitem neustálého napětí – čím blíže jsme k naplnění naší individuální cesty, tím se můžeme cítit osamělejší a vzdálenější ostatním.

Z toho plyne naše úzkost.Uvědomíme-li si že na konci naší cesty – najdeme poklad moudrosti a všichni se na našich osamělých poutích sejdeme, úzkost se promění ve

zlaté štěstí.

Všichni hledáme jedno jediné, každý sám.

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Zelená

Pokud se nám podařilo vyřešit, nebo alespoň pořešit témata

červené – uspokojení základních potřeb,

oranžové – vztahy k ostatním a k sobě,

žluté – sebeocenění a uvědomění si své osobnosti,

můžeme se posunout o stupínek výše od čistě fyzických čaker do středu našeho bytí

– k srdeční čakře zelené barvy.

V zelené barvě jsou skryty dvě primární – jednoduché barvy – žlutá a modrá.

Žlutá – známe, barva naší osobnosti, našeho já – našeho ega, centra naší vůle se v zelené stýká s modrou – barvou ducha a barvou „Buď vůle Tvá.“

Je li srdeční čakra v rovnováze – jsme v souladu sami se sebou – přání naší duše – modrá je vždy v souladu s božím plánem, naplnit ho však může pouze naše osobnost – naše já – žlutá.

Jakákoli nerovnováha v srdeční čakře vypovídá o tom, že jdeme sami proti sobě, nejednáme v souladu se svými sny, se svými touhami a nenaplňujeme plán naší duše.Vede to k otravě srdce – zahořklosti.

Přijmeme – li do svého života modrou barvu – nejvyšší komunikaci lásky, můžeme překonat žlutý strach o naše malé já a dát svému životu nový rozměr a nový směr.

Zelená – je barvou změn a ochoty k nim. Dává nám možnost vytvořit si v sobě prostor a zároveň vnější prostor rozšířit tak, aby se nám v něm volně dýchalo.

Získáme tak schopnost, podívat se na svou situaci z jiných úhlů a z jiné perspektivy – jakoby s modrým odstupem.

V tomto stavu můžeme spatřit nový směr, který jsem před tím, pokud jsme byly uvnitř nebyli schopni vidět a také nám umožní vidět nové perspektivy v životě.

Dodává nám odvahu k novým začátkům a životním obratům – v situaci, kdy jsme tzv. na křižovatce a rozhodujeme se, jakým směrem se dále vydáme.

Zelená je úžasným pomocníkem v těchto situacích, neboť nás navádí na tu jedinou správnou cestu – Cestu srdce.

Je to barva lásky – lásky k sobě, k druhým lidem, k přírodě – lásky a citu, pocitů sounáležitosti – já malé žluté já, jsem kapkou v modrém oceánu. A je jen na mě jak důležitou kapkou budu, jak se budu vnímat, jak budu vnímat ostatní kapky – všichni jsme úžasné a jedinečné střípky – mozaiky zvané Vesmír.

 

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Olivová

Barva cesty a barva naděje…olivové centrum se nachází na pravé straně mezi oblastí solar plexu a srdeční čarou (olivová barva vznikne přidáním žluté do zelené).

Je to jedna z nejdůležitějších barev pro naplnění osudu člověka, (ne-li vůbec nejdůležitější). Chceme-li se na své cestě posunout od žluté, (centra naší osobnosti) k zelené (centru srdečnímu), kde můžeme ucítit a zažít přesah našeho života, kde se můžeme sami na sebe a na své žluté touhy podívat s odstupem modré… musíme projít olivovou cestou

Cesta temným lesem – pohádky jsou velmi pravdivé ..Vztah k olivové bývá velmi jednoznačný líbí –  nelíbí …vypovídá to o tom, jaké máme zkušenosti s osamostatněním, s převzetím zodpovědnosti za svůj vlastní život….tady už není čas na výmluvy… kdyby, kdo, a kde bych byl, za takových a jiných podmínek…

Na fyzické úrovni se potíže s olivou projeví jako žlučníkové potíže. Strach autenticky vyjádřit sebe sama se všemi emocemi zablokuje energii ve žlučníku.Pokud rozdělujeme emoce na přijatelné a nepřijatelné a nedovolíme si projevit sebe sama ve skutečné podobě, blokujeme svou agresivitu (energii potřebnou k tvoření a jejímu projevení ve hmotě)

V olivové barvě je čas si uvědomit, že vše co se dělo, dělo se z nějakého důvodu… není viníků ani obětí. Přišel čas vše pustit a chceme- li se dostat do zeleného centra odpuštění – čeká nás cesta nejtěžší – olivová….V olivové barvě končí terapeutické procesy – jsme takový jací jsme a je čas dát se do práce a vydat se na cestu – naší jedinečnou a neopakovatelnou – olivovou.

V olivové je ukrytá žlutá a to je náš strach, strach z toho co se stane, až se staneme sami sebou – bez všech berliček, až si přiznáme svou vlastní sílu i zranitelnost, dobře víme, že už nikdy to nebude jako dřív – ale rozhodnutí je na nás…Můžeme zůstat na místě a pozorovat život z bezpečné vzdálenosti, ale nikdy nezažijeme to vzrušení …vzrušení z neznáma a radost ze života. V olivové barvě je ukryto velmi mnoho radosti.Je to trochu jiná radost než korálová,je poznamenána ztrátou – ztrátou bolestivou….Olivová barva je barvou boje – v boji jsou padlí a ranění…je nutné raněné ošetřit, padlé pohřbít a jít dál, žít dál…ani po válce se život nezastaví, je jen na nás co na spáleništi vznikne…I z těch nejtěžších situací může vyrůst něco krásného, květ naděje…

Olivovou ratolest přinesl Bůh po potopě světa, jako slib, že již nikdy neuvrhne Zemi do zkázy…

Poté se na nebi objevila duha…..

To je naděje olivové barvy…

Vydejme se tedy na cestu…na cestu za duhou…v nás…

 

Rubriky: Barvy | Napsat komentář

Modrá

Modrá je barvou vyšší vůle, první barevný paprsek, který přichází na zem – před naším narozením .Jsme součástí něčeho vyššího, při narození to zapomínáme

Modrá disharmonie nastane, když je  naše vůle v konfliktu s vyšší vůlí – nevidíme soulad
Na fyzické úrovni se projeví jako bolesti C a C- Th páteře a krku – konflikt naší a vyšší vůle nebo problémy se štítnou žlázou snížená funkce (hypofunkce) když se neumíme prosadit
hyperfunkce – když se prosazujeme přespříliš
Modrá komunikace – říkám, co si myslím
Naslouchání je také komunikace rovnocenné s mluvením
Modrá nás učí naslouchat sobě i druhým

Modrá – je most – mezi nahoře i dole
k duchovnímu spojení
mezi životem a smrtí
modrá ulevuje umírajícím i při porodu – přechod z jednoho způsobu bytí do jiného (energie přijetí)

Modrý živel éter – s nádechem přijímám boží dech

Modrá – barva změny, schopnost nechat staré odplynout
při uvíznutí v minulosti – dokážu pustit, odpustit a opustit danou situaci

Nenechám plynout řeku zadržuji nebo tlačím změnu – uspěchávám věci, jediné co mohu je být připraven…

  1. čakra – obvykle neprobuzená, neotevřená (Země a my řešíme zelenou)

Modrou k sobě můžeme nechat jedině přijít, nelze si to vynutit – „při klepání na bránu, je na druhé straně ten, který nám může otevřít“

  1. čakra komunikace s vyšším – útěk nahoru
    komunikace pozemská – touha po „klidu“, mít věci pod kontrolou,
    neochota ke změně

Modrá – vztah k autoritám – k mužské i ženské autoritě

Země – z vesmíru je modrá planeta…
zde ji přiřazujeme červenou barvu (půda, zemské jádro, 1. čakra)

Modrá symbol Panny Marie – její barva je růžová – bezpodmínečná láska, ale roucho nosí
modré

Lao´c – mistr komunikace – modrá + čirá (kvintesence)

Kuan Yin – bohyně milosrdenství – korálová
jsou k sobě doplňkové

Modrá = klid mysli
autorita…. podvolit se = vzdát se s důvěrou
sám sobě být autoritou – je též nutné
modrá …… nechat věci k sobě přijít, netlačit
dělat vše podle svých možností na maximum a být připraven – pak mi může
být shůry dáno, když nic shůry nepřichází, tak nečekat věčně, ale
zůstat aktivní, sám něco změnit

Modrá – touha po nezávislosti – pozor na závislost na nezávislosti
nutno zachovat si samostatnost, ale zároveň spolupracovat
(modrá je naproti oranžové – závislosti!!)
Nezávislost = znamená vše si obstarat sám – z toho plyne samota…

Modrá je barva meditace, mentálního klidu (mniši nosí komplementární oranžovou)

Modrá je barva víry a důvěry ve vyšší vedení „Buď vůle Tvá“

„Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi“

Rubriky: Barvy | Napsat komentář