Cesta duhou – část první – O uzdravení

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Žijeme ve výjimečné době, co se týká duchovního a duševního rozvoje. Byl nám umožněn přístup k mnoha dříve tajným naukám, terapeutickým metodám a způsobům léčení. Máme možnost si vybrat ten svůj, ten pravý, který s námi souzní a ladí. Léčení duše a duchovní rozvoj probíhá po etapách, postupujeme po vrstvách – podobně jako když se loupe cibule. Může se stát, že způsob terapie, který byl vhodný na počátku naší Cesty k sobě nám časem přestal vyhovovat, přestal být účinný. Čím blíže jsme ke své skutečné podstatě, k jádru svého bytí, ke své esenci, tím se stáváme citlivější a zodpovědnější za své uzdravení. Začínáme si uvědomovat, že své vlastní zdraví – duševní i fyzické máme v rukou my sami. Přestáváme se spoléhat na pomoc zvenčí a jdeme dovnitř ke své vlastní duši.

Někdy se na Cestě k uzdravení stane, že se stejný problém vynořuje v různých podobách stále dokola a ať děláme, co děláme, příčiny nám zůstávají skryty. Často se mi stává, že na sezení přijde člověk a řekne: „já vím o co jde, mám to zpracované, uvědomuji si, kde je příčina mých potíží, tak nechápu, proč se stále cítím tak mizerně“. Je to proto, že máme sice problém zpracovaný na vědomé úrovni, ale neznáme skutečné příčiny a kořeny, ty jsou skryty v podvědomí, kam nemáme při všednodennosti přístup. Často se snažíme své pocity přizpůsobit tomu, co víme. Při terapii postupuji opačně – začneme se prvotně zabývat pocity – pocity jsou pravdivé. Nehodnotíme je, pouze pozorujeme a uvědomujeme si je.

Aura-Soma je pocitová a emoční terapie, která je schopna jít velmi hluboko do podvědomí a do bunečné paměti, k samému jádru a ke kořenům. Není nutné, abychom si vše co se při terapii děje uvědomili, nejlepší je, nechat léčivou energii konat svou práci, otevřít se procesu léčení a být tzv. při tom – přítomen. Také je velmi dobré všímat si toho, co se při léčení děje – všímat si snů, znamení, opakujících se výzev, to vše jsou klíče, které jdou hluboko za mysl, za slova. Pocity k nám nemluví slovy, ale obrazy, symboly. Otevírají nám přístup k intuitivní moudrosti a k hlubokému léčení sebe sama. Tím, že spodní část lahvičky Aura-Soma se vztahuje k podvědomí a při každém léčení se lahvička promíchává, dochází k propojení vědomé a podvědomé úrovně. Dostávají se nám signály z podvědomí do vědomí a my máme možnost, dostat se z vědomí do podvědomí. Je to jako když se ponoříme pod hladinu, kde vidíme kořeny, pokud se chceme skutečně uzdravit a neuvíznout v terapeutickém procesu, máme možnost kořeny vytrhnout a tím skutečně vyléčit daný problém na obou úrovních vědomí.

Tím, že si lahvičku vybíráme my sami, dochází k převzetí zodpovědnosti za své léčení. To je velmi důležitý aspekt terapie, nejsme závislí na „svém terapeutovi“. Dalším velmi důležitým aspektem, je vlastní proces léčení lahvičkou Aura-Soma. Já se držím zásady, že dávám „radu“, jak lahvičku používat (kam se mazat), na první tři dny terapie, podle toho jak cítím energie v daný okamžik. A pak nechám na každém, ať začne s lahvičkou komunikovat sám a naslouchat poselství, které pro něj nese. Proces léčení se tím stává velmi intimním – není prostředníka mezi námi a energií lahvičky Aura-Soma. Někdy se stane, že si člověk nevěří, že bude schopen rozklíčovat poselství barev. Ale všichni máme tu schopnost – vidět za slova, vnímat symboly a naslouchat signálům naší duše. Je to skutečně jen o změně vnímání, o otevření se vlastní moudrosti srdce.

Přesto vždy po terapeutickém sezení, nabízím možnost zůstat při procesu léčení v kontaktu. Tím získávám i já velmi cennou zpětnou vazbu. Každý proces je velmi individuální, na každého energie působí jinak. Navíc Aura-Soma má mnoho rovin a úrovní, které se často odhalují postupně až při samotném průběhu léčení. Při používání lahvičky se v první části otevírají nevyřešené situace – a okamžitě nám je realita nabízí k řešení. V polovině procesu se často dostaví tzv. krize, také se nejčastěji lidé ozývají, je velmi dobré v této době na sebe netlačit, zůstat klidný. Můžeme zvolnit, můžeme se dokonce na čas přestat mazat esencí a dovolit si odpočinout. Energie Aura-Soma jsou silné, proto někdy trvá delší dobu, než dojde k propojení všech složek naší bytosti. Při dokončování procesu terapie dochází k ošetření, uzavření. Pokud jsme se skutečně otevřeli – je problém vyřešen až ke kořenům a dochází k trvalému uzdravení dané situace. Po dokončení je dobré nechat si několik týdnů – minimálně dva, na tzv. dojezd. Tento okamžik vždy poznáme, najednou máme pocit, že vše zapadlo do sebe, a my můžeme danou situaci opustit.

Pak záleží na nás co dál. Můžeme se rozhodnout v barevné Cestě pokračovat – můžeme zvolit nový výběr, kde se ukáží další dary a výzvy nebo se můžeme vydat úplně jinou cestou. Aura-Soma je o svobodě, neexistují žádné musím a každý kdo se s ní setkal na „vlastní kůži“, mi toto potvrdí. Aura-Soma je také o lásce, pokud se do ní zamilujeme a poznáme její sílu a léčivost, přijmeme jí do svého života. Vůbec to neznamená, že do konce života budeme používat lahvičky. Ale začneme si uvědomovat barvy v našem životě a jejich vliv, začneme vnímat vůně. Velmi často se mi stává, když řeším nějaké téma, že vůni esence ucítím, aniž bych jí reálně použila. Je to proto, že tyto vibrace jsou okolo nás stále a čím se stáváme vnímavější a citlivější tím lépe je dokážeme přijímat.

Všichni jsme duhové bytosti, Aura-Soma nám umožňuje abychom si to uvědomovali, abychom vnímali krásu barev v nás i okolo nás. Učí nás abychom se otevřeli léčivé energii barev – v přírodě a ve Vesmíru.

Je to krásná cesta – Cesta duhou.

Komentáře