Fialová

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Je barvou sjednocení.

Fialová barva v sobě obsahuje dvě barvy ve stejném poměru: červenou – mateřskou, zemskou energii se všemi jejími základními aspekty přežití a života na Zemi:
a modrou – otcovskou, vzdušnou, umožňující nám komunikaci ducha a pozvedávající naši duší k výšinám.

Ve fialové barvě se tyto aspekty – zdánlivě neslučitelné – spojují a proměňují celou naší osobnost na všech úrovních.
Fialová barva nám umožňuje transformaci – svým fialovým plamenem způsobuje přeměnu našich „negativních“ vlastností a postojů a jejich přijetím nám umožňuje stávat se zralejším a zodpovědnějším člověkem..
Jednoduše řečeno, fialová barva nám umožňuje dospět – opustit své naučené vzorce chování a převzaté modely myšlení, které nás činí obětmi nebo viníky, vzdát se věčného posuzování ostatních i sebe, přestat rozlišovat na „dobré“ a „zlé“ a uvědomit si, že všechny tyto myšlenky vznikají pouze v naší mysli a nevyjadřují a ani nemohou skutečnost.

Fialová barva sjednocuje a slučuje všechno a ve všem…… spojuje nebe se zemí (červená a modrá) – umožňuje nám postavit se nohama pevně na zem a vztáhnout ruce k nebi…spojuje levou a pravou (ženskou a mužskou část)…. logiku a intuci, dávání a přijímání, činnost a akceptaci….umožňuje nám vidět, že polarity neboli krajnosti jsou jen zdánlivé protiklady….jsou to jen opačné póly téhož…. láska-nenávist, odvaha-strach, bohatství-chudoba…..

Uvědoměním a přijetím této skutečnosti docházíme k poznání, že my sami jsme tvůrci …to je alchymistický fialový proces přeměny – přestáváme obviňovat druhé, hledat příčinu našich neúspěchu a zklamání v druhých, uvědomujeme si, že jsme spolutvůrci svého života… Nikdo si k nám nedovolí nic, co mu nedovolíme my sami… svými myšlenkami přitahujeme určité zkušenosti, uvědomíme-li si sílu našich myšlenek, ale také skutečnost, že způsob svého myšlení máme ve svých rukou… nemusíme stále opakovat naučené a překonané – je na nás abychom učinili inventuru své mysli… odložili nepotřebné a přežité a vyčistili svou mysl natolik abychom dovolili přijít novému…

Fialová nás učí o umírání a znovuzrození – za svůj život mnohokrát umíráme, každá změna, kterou učiníme je malou smrtí – učíme se pouštět a opouštět, ale především odpouštět, všechno a všem…abychom na konci své pozemské pouti mohli odejít smíření se světem a sami se sebou…

Fialová nám ukazuje, že naše touhy, přání a chtění jsou často výplodem našeho nižšího já a našeho způsobu myšlení…- dokážeme-li se naladit na vyšší vibrace – vibrace lásky – zjistíme, že spousty našich přání jsou zbytečná…velice se nám při tomto procesu očišťování uleví – zjistíme, že k tomu abychom žili šťastný život potřebujeme mnohem méně, než jsme si mysleli…. pokud tímto procesem postupného očišťování budeme procházet častěji a pravidelně – budeme se lépe smiřovat sami se sebou, se svým osudem, s ostatními lidmi a čím dál víc si budeme uvědomovat, že všichni jsme jedno… a všichni jsme vším…

Budeme schopni v ostatních vidět zrcadlo sebe samých a v sobě zrcadlo druhých… umožní nám to všechny situace, které k nám přicházejí pozorovat a nebrat si je osobně….Přestaneme s druhými soutěžit… porovnávat se, kdo je lepší, kdo je dál, kdo výš… uvědomíme si svou jedinečnost a jedinečnost ostatních… uvědomíme si, že každá bytost má na Zemi svůj úkol…. nenahraditelný a neopakovatelný…. začneme si vážit všeho a všech…. protože ve všem a ve všech můžeme spatřit, budeme-li chtít, paprsek světla.

Fialová barva náš učí poctivosti, učí nás abychom byli poctiví sami sobě…mnoho utrpení si způsobujeme nesprávným myšlením (žlutá/)- umožňuje nám pravdivě se podívat na naše skutečné záměry, na naše skutečné pohnutky… je to velmi obtížné, ale zároveň velmi osvobozující – nežádá se po nás, abychom byli sami sobě soudci a kritiky, ale abychom sami sobě nelhali – abychom se zbavili všech iluzí o sobě….. a přijali sami sebe bez posuzování a odsuzování…za kterým stojí touha po dokonalosti …. abychom si uvědomili, že jsme lidé a člověk není a nemusí být dokonalý, není to jeho úkolem a ani v jeho možnostech…

Abychom si uvědomili a přijali skutečnost, že jsme Děti – děti hvězd…. tápající, hledající… a abychom sami sebe přijali takové jací jsme… s naší minulostí…. s našimi chybami a abychom to učinili teď hned…a stali se sami sobě milujícími rodiči…. sjednocením červeného (růžového) aspektu s modrým – dojdeme k fialové…. a můžeme vykročit bez obav a s láskou vstříc ostatním lidským bytostem, které stejně jako my, čekají na lásku a přijetí.

Komentáře