Modrá

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Modrá je barvou vyšší vůle, první barevný paprsek, který přichází na zem – před naším narozením .Jsme součástí něčeho vyššího, při narození to zapomínáme

Modrá disharmonie nastane, když je  naše vůle v konfliktu s vyšší vůlí – nevidíme soulad
Na fyzické úrovni se projeví jako bolesti C a C- Th páteře a krku – konflikt naší a vyšší vůle nebo problémy se štítnou žlázou snížená funkce (hypofunkce) když se neumíme prosadit
hyperfunkce – když se prosazujeme přespříliš
Modrá komunikace – říkám, co si myslím
Naslouchání je také komunikace rovnocenné s mluvením
Modrá nás učí naslouchat sobě i druhým

Modrá – je most – mezi nahoře i dole
k duchovnímu spojení
mezi životem a smrtí
modrá ulevuje umírajícím i při porodu – přechod z jednoho způsobu bytí do jiného (energie přijetí)

Modrý živel éter – s nádechem přijímám boží dech

Modrá – barva změny, schopnost nechat staré odplynout
při uvíznutí v minulosti – dokážu pustit, odpustit a opustit danou situaci

Nenechám plynout řeku zadržuji nebo tlačím změnu – uspěchávám věci, jediné co mohu je být připraven…

  1. čakra – obvykle neprobuzená, neotevřená (Země a my řešíme zelenou)

Modrou k sobě můžeme nechat jedině přijít, nelze si to vynutit – „při klepání na bránu, je na druhé straně ten, který nám může otevřít“

  1. čakra komunikace s vyšším – útěk nahoru
    komunikace pozemská – touha po „klidu“, mít věci pod kontrolou,
    neochota ke změně

Modrá – vztah k autoritám – k mužské i ženské autoritě

Země – z vesmíru je modrá planeta…
zde ji přiřazujeme červenou barvu (půda, zemské jádro, 1. čakra)

Modrá symbol Panny Marie – její barva je růžová – bezpodmínečná láska, ale roucho nosí
modré

Lao´c – mistr komunikace – modrá + čirá (kvintesence)

Kuan Yin – bohyně milosrdenství – korálová
jsou k sobě doplňkové

Modrá = klid mysli
autorita…. podvolit se = vzdát se s důvěrou
sám sobě být autoritou – je též nutné
modrá …… nechat věci k sobě přijít, netlačit
dělat vše podle svých možností na maximum a být připraven – pak mi může
být shůry dáno, když nic shůry nepřichází, tak nečekat věčně, ale
zůstat aktivní, sám něco změnit

Modrá – touha po nezávislosti – pozor na závislost na nezávislosti
nutno zachovat si samostatnost, ale zároveň spolupracovat
(modrá je naproti oranžové – závislosti!!)
Nezávislost = znamená vše si obstarat sám – z toho plyne samota…

Modrá je barva meditace, mentálního klidu (mniši nosí komplementární oranžovou)

Modrá je barva víry a důvěry ve vyšší vedení „Buď vůle Tvá“

„Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi“

Komentáře