Oranžová

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oranžová barva druhé čakry, sídlo pocitů – symbol vody.

Oranžová silná a emotivní barva – jak samy emoce. Poté co jsme se vypořádali se základním červeným tématem přežití a zajištění základních potřeb, přicházejí na řadu naše pocity a vztahy.

Oranžová je barva vztahů k okolí a ke sobě samotným, je to velice ženská barva, silná, agresivní – má schopnost pronikat velmi hluboko – nejvíce ze všech barev – asi to souvisí s centrem hara – životní síla.

Sami sebe posuzujeme podle kvality našich vztahů, ale to je omyl. Naše vztahy jsou odvislé od toho jaký vztah máme sami k sobě. Jestliže nemáme vztah sami se sebou nemůžeme navazovat kvalitní vztahy, navazujeme pak pouze vztahy založené na závislosti – jsme ochotni udělat cokoli, aby partner  (nejedná se jen o vztah muž -žena,ale jakýkoli vztah) nás ocenil, pak teprve jsme schopni ocenit sami sebe.

Oranžová v sobě skrývá nebezpečí – nejsme li vyrovnání sami se sebou, můžeme se ve vztahu ztratit, stáváme se součástí vztahu a ne vztah součástí nás.

Oranžová lahvička (v systému aura-somy  č. 26) – šoková lahvička je schopna dostat se velmi hluboko do našeho podvědomí – tam kde takzvaně zamrzly emoce v důsledku prožítí šoku z nesprávně vyváženého vztahu. Tato lahvička je schopna dostat se k hluboko uloženým traumatům vztahového charakteru – kdy jsme se ocitli v pozici, že jsme nemohli reagovat a bránit svou sebeúctu.

Oranžová je proto velmi silnou barvou, jelikož vztahy jsou okolo nás po celý život a je naším úkolem vztahy navazovat, pěstovat a zároveň neztrácet sami sebe a mít vždy svobodnou volbu, určit hranice vztahů (to je naše svobodná volba – nemusíme každého pustit do ložnice). Uvědomění si, že vztahy jsou různě úrovně a různé hloubky, vyvíjejí se – není to nic statického a neměnného – i v tom bývá problém, náš strach a úzkost připustit si, že se naše vztahy časem mění, stejně tak jako se měníme my – jako plynoucí voda.

Oranžová témata – hodně řeší ženy (i když i zde se situace obrací), jelikož se velice často nacházejí v podřízené roli, tzv. se obětují. Má to však i druhou stranu – jelikož energie musí být vyváženy – oběť se velice často stává manipulátorem – velmi těžko rozpoznatelná manipulace péčí – nejsem schopen pro sebe zajistit sebeúctu – naplňuji ji pouze tím, že sloužím, své potřeby naplňuji skrze naplňování potřeb druhých.

Vyrovnání oranžové barvy spočívá v kvalitním vztahu k sobě a k okolí – svobodné nezávislé vztahy, kde každý má možnost růstu a individuality a zároveň necítí svázanost a manipulaci ze strany druhého, svobodná volba jaké vztahy budu navazovat, na jak dlouho, právo na vznik a na ukončení vztahu bez pocitu viny a pocitu selhání sebe jako člověka.

Nezávislost oranžové – má kvalita není závislá na kvalitě mých vztahů. Přiznat si právo na omyl, na možnost chyby – a převzít plnou odpovědnost za sebe a za své vztahy.

Komentáře