Tyrkysová

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pokračujeme v našem putování…vyplouváme na vlnách tyrkysu.

Mezi srdeční – zelenou a krční – modrou čakrou se pod pravou klíční kostí nachází naše „srdce v srdci“ – tyrkysová. Je to naše „duchovní“ srdce – tichoučké místo v nás, kde se, pokud budeme tiše naslouchat, můžeme setkat se svou nejvnitřnější pravdou.
A také – pokud je tyrkys náš „problém“ se svou největší bolestí.
Tyrkys – to je vše co je nevyslovené – pocity, emoce, nevyplakané slzy, neprožitá přání… Tyrkysová barva je barvou tvořivosti a komunikace.

Tato komunikace je všeobjímající, všeoslovující – tyrkysový člověk má obrovskou potřebu oslovovat – ale více než jednotlivce celé „masy“.
Je to barva moderní komunikace – internetu – příliš rychlá, těkavá – někdy však dochází při takovéto komunikace ke ztrátě intimity, komunikujeme-li tyrkysově vydáváme se světu všanc.

Když je naše důvěra se kterou se otevíráme světu a lidem zrazena – dochází k tzv. „zamrznutí“. Jsme ochromeni – s důvěrou jsme se vydali sdílet s lidmi naše nejvnitřnější pocity a tato důvěra byla zrazena.
Je to velice podobné korálové barvě – také je to barva ke korálu komplementární (doplňková). V korálu jde o lásku a cit, v tyrkysu jde o sdílení a potřebu komunikace. Přesto je to podobné – když tyto dvě barvy spojíme, máme komunikaci lásky – otevřenou, zranitelnou. V obou barvách je jedna třetina žluté – to je ten strach, ten „rozum“, který nás neustále stahuje zpět a nedovoluje nám být opravdu otevření a pravdiví.

Fyzické projevy tyrkysové – bolestivé pravé rameno, bolesti u lopatek, pocit, že se nemohu nadechnout – krunýř na hrudníku.

Někdy je pro tyrkysovou komunikaci velmi těžké vyjádřit se slovem, je to proto, že ne všechny pocity jsou slovy popsatelné – můžeme, chceme-li vyjadřovat se i jinými prostředky – malováním, hudbou, verši, metaforou…

Tato neverbální komunikace nám může pomoci uzdravit naše tyrkysové srdce – náš krystal pravdy a dovolí nám projevit se takoví, jací opravdu jsme bez všech masek a příkras – které používáme stejně jen proto, že máme strach (žlutý) z toho jak nás naše okolí přijme – když budeme sami sebou.

Pak se můžeme ponořit do tyrkysového moře a dovolit naší tvořivosti, aby bez obav proudila v nás a skrze nás k celému světu.

Komentáře